Green Deer - LEDANDE LÖSNINGAR FÖR GENERATIONER

QUALITY MACHINES FROM SWEDEN

AVAILABLE MACHINES


Click the button below to watch all available machines and equipments from Green Deer and Gunnars Maskiner.

DOWNLOAD OUR APP

Don´t miss out on anything!

See all available used equipment and machines in our app, Green Deer Used


Click the buttons below to download the app!

CONTACT

Want to get in contact with us?

Please send an email to used@greendeer.se

FINANSIERING


På Green Deer förstår vi att investeringar i utrustning, oavsett om det är nytt eller begagnat, är viktiga men kan vara kapitalintensiva. Därför erbjuder vi skräddarsydda finansieringsalternativ som syftar till att möjliggöra din investering och hålla dina pengar där de gör mest nytta - i ditt företag.

Vi samarbetar med Nordic Finance för att se till att finansieringen av begagnade objekt hanteras med samma omsorg som för nya. Nordic Finance arbetar med dig för att identifiera de mest fördelaktiga finansieringsvägarna, anpassade efter ditt företags unika situation och investeringsbehov.

Finansiering leasing begagnade maskiner

Leasing

Företagsleasing är perfekt för företag som vill investera i ny utrustning utan att behöva köpa eller låna. För företag är leasingavgiften avdragsgill. Vid finansieringsperiodens slut äger leasingtagaren rätt att lösa objektet till det förutbestämda restvärdet.


Behåll likviditeten
Du behöver inte binda något eget kapital. Du låser därmed inte upp företagets kreditutrymme.

Möjlighet att anpassa kostnaden
Du kan välja mellan fast eller rörlig leasingavgift och om du vill betala varje månad eller en gång i kvartalet.

Skippa kontantinsatsen
Objektet används som säkerhet, därför slipper du vanligtvis ytterligare säkerhet eller kontantinsats.

Noric Finance- leasing och hyra
Finansiering hyra begagnade maskiner

Hyra


Hyra är ett bra alternativ om du behöver objektet för en kortare period. Vid hyra betalar du en avgift under en begränsad tidsperiod, vanligtvis kortare än ett leasingavtal.
Byt ut utrustningen löpande
Du kan uppgradera eller byta hyresobjekten under avtalsperioden.


Balansräkningen belastas inte
Precis som vid leasing påverkas inte din kreditvärdighet och hyreskostnaden för utrustningen är 100% avdragsgill.


Inga startkostnader
Ingen insats eller förskottsbetalning behövs och du låser inte ditt kreditutrymme.